Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklanacak: İşte o tarih!

Türkiye'de vergi rekortmenlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. En fazla vergi ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin listeleri ağustos sonuna kadar ilan edilecek.

Yayınlanma:
Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklanacak: İşte o tarih!

Vergi Rekortmenlerinin Açıklanacağı Tarih Belli Oldu

Türkiye'de vergi rekortmenlerinin açıklanacağı tarih netleşti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yer aldığı listeler, ağustos sonuna kadar ilan edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğle birlikte, vergi rekortmenlerinin açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Türkiye geneli ile her ilin kendi içinde en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden ilk 100'e kadar olanların ad ve unvanları, faaliyet türü, tahakkuk eden vergi tutarı ve mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık bilgilerini içerecek şekilde listeler oluşturulacak.

Her yıl olduğu gibi, vergi rekortmenlerine ilişkin listelerde değişiklik veya güncelleme olabileceği göz önünde bulundurularak, listelerin düzenli olarak takip edilmesi önemlidir. Vergi rekortmenlerine ilişkin bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ağustos sonuna kadar yayımlanacak.