Miraslarda dikkatli olunması gerektiği uyarısı: Elinizden kayıp riski var

Miras davaları genellikle aile içinde anlaşmazlıklara neden olur. Miras kavgalarını önlemek için yapılan yeni düzenlemelerle eşitlik ve adalet ilkeleri miras hukukunda önem kazanmıştır.

Yayınlanma:
Miraslarda dikkatli olunması gerektiği uyarısı: Elinizden kayıp riski var

Miras Davaları ve Yeni Düzenlemeler

Miras davaları genellikle aileler arasında çatışmalara neden olur. Bu nedenle miras kavgalarını önlemek amacıyla birçok yeni düzenleme yapıldı. Miras hukukunda öncelikle eşitlik ve adalet ön planda tutulmaktadır.

Çocuklar arasında taşınmazların eşit olarak dağıtılması ile ilgili önemli adımlar atılmıştır. Ebeveynler yaşlılık dönemlerinde çocuklarıyla ilişkilerine göre miraslarını paylaştırabilirler, bu nedenle miras davalarında eşitsiz paylaşımlar olabilir. Ancak yapılan yeni düzenlemelerle ebeveynler çocuklarına eşit miras bırakmak zorunda kalacaklar. Bu düzenlemeler, aile içi anlaşmazlıkları azaltmayı ve eşit bir paylaşım sağlamayı amaçlamaktadır.

Yapılan düzenlemeler sonucunda geçmişte gerçekleşen miras dağılımları bile yeniden değerlendirilebilir hale gelecektir. Anne ve babaların mülklerini eşit olarak paylaştırması gerekecektir. Eğer miras paylaşımında bazı çocuklar diğerlerinden daha az pay alırsa ya da hiç pay alamazlarsa, bu durumlar Türk Medeni Kanunu koşullarında ele alınacaktır. Mirasçı, miras bırakana veya yakınlara karşı ağır suçlar işlerse ya da aile hukukundan kaynaklanan görevleri yerine getirmezse mirastan men edilebilir. Miras kalan kişinin ölümüne yol açan bir çocuk, mirastan çıkarılabilir ve kalan miras diğer çocuklar arasında paylaştırılabilir.

Bir kişi mal varlığını çocukları arasında herhangi bir neden olmaksızın farklı şekilde paylaştırmak isterse, bunu resmi olarak yapmalıdır. Ancak diğer hak sahipleri bu durumu sorgulama hakkına sahiptir. Saklı pay miras bırakan kişinin ölümünden sonra vasiyetname ile başka bir kimseye devredilemez ve diğer kardeşlerin hakları korunur. Yapılacak yeni düzenleme ile adaletsizliklerin önüne geçilecektir.