İnsanların Vicdan Yönünden Farklılık Göstermesinin Nedenleri Araştırıldı: Doğuştan mı, Sonradan mı?

Araştırmacılar, vicdanın doğru ya da yanlış yapmayı değerlendirirken hissedilen duygu olduğunu belirtiyor. Bazıları çocukların ebeveynlerinin kurallarını içselleştirdiğinde ahlakın geliştiğini savunurken, diğerleri ise çocukların doğuştan empati ve adalet duygusuna sahip olduklarını iddia ediyor.

Yayınlanma:
İnsanların Vicdan Yönünden Farklılık Göstermesinin Nedenleri Araştırıldı: Doğuştan mı, Sonradan mı?

Vicdanın Özgünleştirilmiş Metni

Vicdan, bir eylemin doğru ya da yanlış olduğunu belirlerken hissedilen duygudur. Sahip olduğumuz ahlaki ilkeleri, bireysel düzeyde geliştirilen vicdanımız aracılığıyla anlarız. Bu vicdan, bizi bu ilkeler doğrultusunda hareket etmeye teşvik eder ve karakterimizi ile davranışlarımızı değerlendirmemize yardımcı olur. Sonuç olarak, bu ilkeleri ne kadar iyi takip ettiğimizi kendimizi bu doğrultuda değerlendirmemize yardımcı olur.

Vicdan ve Bilinç Arasındaki Farklar

Vicdanı, kişiliğinizin doğru ile yanlışı ayırmanıza yardımcı olan bir parça olarak düşünebilirsiniz. Bu doğrultuda bazı dürtü ve isteklere direnirsiniz (örneğin sınıfta yemek yemek) ve doğru veya doğru olarak kabul edilen davranışı takip edersiniz (öğretmenin ne öğrettiğine dikkat etmek). Bu durum vicdanı ahlaki iç sesiniz haline getirir. Vicdanın amacı, başkalarına yardım etmenize yön verecek prososyal davranışlarda bulunmanıza yardımcı olmaktır. Bilinç ise çevrenizin farkındalığıdır.

Vicdanın Gelişimi

Araştırmacılar genellikle ahlaki benliğin 3 yaşında gelişmeye başladığını öne sürerler. Bu yaşta çocuklar doğru ile yanlış fikirlerini ve doğru davranışın beraberinde getirdiği duyguları keşfetmeye başlarlar. Ebeveynlerin belirlediği kuralları içselleştirdiklerinde ahlak veya vicdan gelişir. Bu kurallar, çocuğun dünyayı nasıl anlaması gerektiğini ve kabul edilebilir davranışlarını öğretir. Bu kurallar, çocuğun vicdanının temelini oluşturur.

Freud'un psikanaliz teorisine göre, vicdan süperego'nun bir parçasıdır. Süperego, çocuklarda 3 ila 5 yaşları arasında gelişir ve ahlakî prensiplere göre hareket etmeyi sağlar. Vicdanımızın gelişiminde ebeveynlerin ve toplumun oynadığı rol büyüktür.

Vicdanın doğuştan mı yoksa öğrenme yoluyla mı kazanıldığı konusunda farklı görüşler olsa da, şu anda net bir sonuca varılamamıştır. Hem doğuştan gelen hem de öğrenme ile edinilen özelliklerin vicdanımızın gelişiminde rol oynadığına dair kanıtlar bulunmaktadır.