Şehitlik yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Şehitlik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yayınlanma:
Şehitlik yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Şehitlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Şehitlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yapılan değişiklikler şu şekilde:

MADDE 1: 3 Ocak 2016 tarihli ve 2016/9430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Şehitlik Yönetmeliğinin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 'yedek subay' ibaresinden sonra 'yedek astsubay' ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya (d) bendinden sonra aşağıdaki bent eklenmiştir.

'e) 11 Ocak 1983 tarihli ve 2780 sayılı Uçuş, Dalış ve Atlayış Eğitimine Tabi Tutulacak Askeri Öğrenciler ile Aday Öğrenciler Hakkında Kanunun 2’nci maddesinde sayılan durumlarda hayatını kaybettiği değerlendirilenler.'

MADDE 2: Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine 'yedek subay' ibarelerinden sonra 'yedek astsubay' ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3: Aynı Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' şeklinde değiştirilmiştir.