Yabancı Çalışanlar Ücretsiz İzne Çıkarılır mı?

Pandemi sürecinde iş hayatındaki kişiler için ücretsiz izin uygulaması gündeme gelmektedir. Sigortalı çalışanlar işverenlerinin kararlarına bağlı olarak ücretsiz izne çıkartılabilir veya izin talep edebilirler.

Pandemi sürecinde iş hayatındaki kişiler için ücretsiz izin uygulaması gündeme gelmektedir. Sigortalı çalışanlar işverenlerinin kararlarına bağlı olarak ücretsiz izne çıkartılabilir veya izin talep edebilirler. Ancak bu durumda yabancı çalışanlar izne çıkartılabilir mi, ücretsiz izin talep edebilirler mi soruları sıklıkla ön plana çıkmaktadır.

Yabancılar ücretsiz izne çıkarılır mı? Sorusuna olumlu cevap vermek mümkündür. Bilindiği üzere covid-19 salgını nedeniyle özel sektör çalışanlarına üç ay süre boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. 17 Nisan 2020 tarihinden sonra iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı hallerin dışında iş akdi feshi yapılamaz. Bu uygulama yabancı çalışanlar içinde söz konusu olup, yabancı uyruklu çalışanlar da işverenleri tarafından ücretsiz izne çıkartılabilir.

Ücretsiz İznin Kapsamı

Çalışma izni bulunan yabancılar ücretsiz izin düzenlemesi kapsamında değerlendirmeye alınır. Buna göre ücretsiz izin uygulaması son yapılan düzenlemelere bağlı olarak uzatıldığından dolayı Aralık 2020 tarihine kadar ücretsiz izin hakkı talep edilebilir.

Bu süreç zarfı boyunca çalışanların hiçbir şekilde işten çıkartılması söz konusu olmayıp, işten çıkarılmaları halinde idari ve cezai işlemler uygulanmaya alınacaktır. Buna ek olarak ücretsiz izin hakkına sahip olan çalışanlar iki aylık süre boyunca nakdi ücret desteğinden de yararlanmaya hak kazanır.

Ücretsiz İzin Kullanım Şartları

Salgın kapsamı boyunca işverenlerin çalışanlarına belirli bir süre boyunca ücretsiz izin verebilmesi için anlaşma yapılması gerekir. İş Kanunu 22. Maddesi gereği işveren tarafından verilen ücretsiz izinler işçilere yazılı olarak bildirilmektedir.

İşçinin bu teklifi belirli bir süre zarfı içinde cevaplaması gerekir. İşveren tarafından yapılan bildirime cevap süresi ise 6 gün olarak sınırlandırılmıştır. 6 gün içinde ücretsiz izin bildirimine cevap verilmesi lazımdır.

Öte yandan işçilerinde işverenlerine ücretsiz izin talebinde bulunma hakkı vardır. İşverenlerin bu talebi kabul etmesi halinde çalışanların SGK prim ve maaşları ödenmez.

Yabancılara ücretsiz izin hakkı bu şekilde olup, çalışma iznine sahip olan kişilerin uygulanan düzenlemeden yararlanabileceğini belirtmek gerekir. Bu bağlamda yabancıların ücretsiz izne çıkartılma ve ücretsiz izin talep etme hakları bulunmaktadır. Ücretsiz izin taleplerinin yazılı olarak yapılması gerekmektedir.