TBMM’de kabul edildi: milyonları ilgilendiriyor!

Ekonomik düzenlemelerle ilgili olarak oluşturulan torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek resmen yasallaştı. 

İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artmalarını desteklemek için 2016 yılından 2020 sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği devam edecek.  Ekonomiye İlişkin Düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve yasalaştı.

Söz konusu kanuna göre, güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari ücretin altına düşmesi durumunda aradaki fark tazminat olarak geri ödenecek. Diş Protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere 31 Aralık 2011 ila 23 Kasım 2015 yılları arasında Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında düzenlemiş olan protokoller çerçevesinde eğitim almış bireyler, yardımcı personel olarak çalışabilecek.

Ek Ödeme Yapılacak

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışan kişiler döner sermayaden ek ödeme gerkçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığının, götürü bedel üzerinden sağlık hizmet sunması üzerine kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yapmasına imkan sağlayan ve süresi sona eren protokol, daimi düzenlemeye dönüştürülmüş olacak.