Şok Eden Anket Sonucu Yayınlandı! Vatandaşların % 58’inden İnanılmaz Adım!

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın 8-12 Temmuz arasında yaptığı ankette öne çıkan iki başlık Türkiye’deki büyük değişimi gözler önüne serdi. 12 ilde ve 1503 kişi ile yapılan anketin sonuçları özgürlükler konusunda net fikirler ortaya koyuyor.

 İstanbul Ekonomi Araştırma’nın 8-12 Temmuz tarihleri aralığında yaptığı anketin iki başlığına dikkat çekildi. Özellikle son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alan İstanbul Sözleşmesi ve LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne dair yapılan araştırma sonucunda Türkiye’de büyük bir kitlenin yaşananları protesto edenler gibi gördüğü ortaya çıktı. Ankete katılan seçmenlere sorulan iki kritik soru üzerinden ortaya çıkan sonuç Türkiye’de vatandaşların tepkiselliğini ortaya koydu.

 

LGBTİ Onur Yürüyüşüne Polis Müdahalesi Soruldu!

8-12 Temmuz aralığında 1503 kişi ile 12 ilde yapılan anket araştırmasında önemli bir soru olarak LGBTİ’nin Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi cevaplandırıldı. Katılımcılara Haziran ayında yapılan Onur Yürüyüşüne polisin müdahalesi soruldu. Polisin yapılan yürüyüşlere müdahalesine değinilen soruda katılımcılara bu müdahalenin uygun olup olmadığı soruldu. 5 seçenek üzerinden yapılan ankette verilen cevapların büyük çoğunluğu polisin müdahalesinin uygun olmadığı yönündeydi.

Ankete katılanların yarısı polisin Onur Yürüyüşü’ne müdahalesini uygun görmediğini belirtirken; bu katılımcıların % 12’si ise görüş belirtmedi. Polis müdahalesini kesinlikle uygun gördüklerini belirten katılımcıların oranı % 14,7 olarak ortaya çıkarken; sadece uygun gördüğünü belirten katılımcıların oranı ise % 23,2 oldu. Ortaya çıkan bu sonuca göre Haziran ayında yapılan Onur Yürüyüşü’ne polisin müdahalesini uygun görenlerin oranı toplamda 37,9 olarak ortaya çıktı.

 

İstanbul Sözleşmesi’ne Büyük Destek!

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması ile birlikte ülkenin birçok şehrinde kadınlar tarafından yapılan protesto gösterileri ankete katılanlara soruldu. Kadınlar eylem yapmasına destek verilip verilmediği sorulurken; 5 seçenek olarak sunulan bu soruda büyük çoğunluk kadınların eylemlerini destekledi. Yapılan ankete göre 1 Temmuz’da kadınların yaptığı İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına tepki eylemlerine destekliyorum cevabı verenlerin oranı % 37,1 olurken; kesinlikle desteklediklerini belirtenlerin oranı ise % 21,2 oldu.

Kadınların yaptığı eyleme destek vermediğini söyleyenlerin oranı % 24,6 olarak saptanırken, bu eylemleri kesinlikle desteklemediğini belirtenlerin oranı ise % 11,6 olarak açıklandı. Toplamda bu eylemi desteklemeyenlerin oranı % 36,2 olurken, buna karşılık kadınların eylemlerini destekleyenlerin toplam oranı ise 58,3 olarak ortaya çıktı. Bu soruda herhangi bir cevap vermeyenlerin oranı ise % 5,4 olarak açıklandı.