Kalp Kapakçığı Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Kalp Kapakçığı Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Hayati bir organ olan kalp, iki adet kulakçık ve iki adet karıncıktan oluşur.

Kalp Kapakçığı

Bu kulakçıklar ve karıncıkların arasında, kalbin tek yönlü akmasını sağlamak ve kanın geri akmasını önlemek için kalp kapakçığı vardır. Kapakçıkların arasında bulunan mitral kapak iki yaprakçıktan, diğerleri ise üç yaprakçıktan oluşur.

Kalp Kapakçıkları Nelerdir ve Nasıl Çalışır?

Sol karıncık ve sol kulakçık arasında bulunan kapağa mitral kapak denmektedir. Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasındaki kapağa ise Triküspit kapak denilmektedir. Sol karıncık ile aort arasında bulunan kapak aort kapağı, sağ karıncık ve akciğer arteri arasındaki kapak ise pulmoner kapaktır. Kalp kapakçıklarının çalışma sistemi çok basittir. Kalbin her kasılma ve gevşeme hareketinde kapakçıklar açılır ve kapanır. Bu esnada, kan bu odacıklara dönüşümlü olarak dolar. Sol karıncık gevşediğinde, aort kapağı kapanır ve mitral kapak açılır. Sol kulakçık kasıldığında, sol karıncığa gelen kan miktarı çoğalır ve bundan sonra sol karıncık kasılır ve mitral kapak kapanır. Bu sırada aort kapağı açılarak kanın aorta gitmesi sağlanır.

Kalp Kapakçığı Hastalıkları

Kalp kapakçığı hastalıkları genellikle romatizmal hastalıklardır. Ayrıca kapaklardaki yapısal bozukluklar, kalp damar hastalıkları ve iltihaplı durumlar kalp kapakçıklarında sorunlara sebep olur. Kalbin fonksiyonlarını doğru bir şekilde yerine getirememesi sonucu kalp hastalıkları oluşur.

Kapakçık yetmezliğinde, kapakçıkta bulunan yaprakçıklar tam olarak kapanamaz ve kan ters yönde akmaya başlar. Bu durum Rejüjitan kan akışı olarak adlandırılır. Burada yaşanan sorunlar, tek kapakçığı etkilediği gibi birden fazla kapakçığı da etkileyebilir. Kapakçık yetmezliğinin ilerlemesi sonucu kalp yetmezliği oluşur. Bir de kapakçıkların yaprakçıklarının sertleşmesi sonucu kapakçık açıklığının daralması ile oluşan kapakçık darlığı vardır. Daralma fazla olursa, kalp yetmezliğine neden olur.

Kalp Kapakçığı Rahatsızlıkları Kalbi Nasıl Etkiler?

Kalp kapakçıklarında oluşan daralmayla, ters akan kan kalp boşluklarına dolar ve kalp boşluğu büyümeye başlar. Buradaki basınç arttığı zaman, kalp kasında deformasyon oluşmaya başlar. Sol kalp kapakçıklarındaki rahatsızlıklar sonucu, kalbin sol tarafındaki basınç artar ve bu da akciğerdeki kan basıncını yükseltir. Bunun sonucu olarak kalp yetmezliği oluşur. Bunun en büyük belirtisi nefes darlığıdır. Bu yüzden kalp yetmezliği olmadan kapakçıkların tedavi edilmesi gerekir. Sağ kapakçıklarda ise doğumsal darlık olabilir. Buradaki daralma balon anjiyoplasti yöntemi ile açılır. Bazı durumlarda ameliyat edilir.