Kalbin Bölümleri Nelerdir? Kalp Bölümleri

Kalbin Bölümleri Nelerdir? Kalp Bölümleri

Kalp, içi boş, kendiliğinden kasılma yetisine sahip, kuvvetli bir pompa olarak tanımlanabilir.

Vücuttaki görevi ise kanı vücuda pompalayarak, artık ürünleri uzaklaştırmak, vücut ısısını düzenlemek, asit- baz dengesini korumak, enzimlerin vücudun gerekli bölgelerine taşınmasıdır.

Kalp vücutta motor görevi yapmaktadır. Dakikada 60 ile 80 kez çarpar ve günlük 9000 litre kan pompalar. Yetişkin bir erkeğin kalbi ortalama 250- 390 gram iken yetişkin bir bayanın kalbi 200- 280 gram kadardır.

Kalbin Bölümleri Nelerdir
Odacıklar

Kalbin içerisinde 4 adet odacık bulunmaktadır. Bunlar;

•    Sağ kulakçık odası (atrium dexter)
•    Sol kulakçık odası(atrium sinister)
•    Sağ karıncık odası (ventriculus dexter)
•    Sol karıncık odası (ventriculus sinister)

Kalbin sağ ve sol tarafı septum sayesinde birbirinden tamamıyla ayrılır. Kalp, içi boş dört bölümden oluşur. Sağ taraf kalp, sağ kulakçık bölümleri ve sağ karıncıktan meydana gelmektedir. Burada ise oksijen bakımından yetersiz venöz kan bulunmaktadır. Sol kalp kısmı ise sol karıncık ve sol kulakçıktan oluşur. Burada oksijen bakımından zengin arterial kan bulunmaktadır.

Kapaklar

Kalpte iki adet atrioventriküler kapak, iki adet büyük damar kapaklar olmak üzere 4 kapakçık yer almaktadır. Karıncık ile birlikte kulakçıklar arasında ve karıncıklar gibi buradan çıkan damarlar arasında kapaklar bulunmaktadır. Kapaklar burada kanın karıncıklara tek yönlü giriş ve çıkışını sağlamaktadırlar.

•    Mitral kapak: Sol karıncık ve sol kulakçık arasında yer almaktadır.
•    Triküspid kapak: Sağ kulakçık ile beraber sağ karıncık arasındadır.
•    Aort kapağı: Aort ile sol karıncık arasındadır. Sol karıncıktan pompalanan kanın geri dönmesine engel olurlar.
•    Pulmoner kapak: Sağ karıncıktan pompalanan kanın geri dönmesine engel olan üç adet, yarım ay şeklinde kapaklara verilen addır.

Damarlar

Kalbin içi kan ile dolu olsa da içerisindeki kan ile değil sağ ve sol atar damarlar ile beslenmektedir. İki ana dal olan bu arterler daha sonra kollara ayrılırlar.

•    Kalbin arka yüz kısmını ve sağ karıncık bölümlerini beslemeyi sağlayan; Sağ Koroner Arter,
•    Kalbin ön bölüm yüz kısmını sol karıncığı besleyen; Sol Ön İnen Arter
•    Kalbin sol kısmıyla beraber arkasını besleyen; Sirkumfleks Arter

Tabakalar

Kalp 3 tabakadan meydana gelmektedir. Dıştan içeriye doğru, perikart, miyokart ve endokart olarak isimlendirilir. Perikart; Kalbi dışarıdan saran fibrö seröz bir zardır. Ortada ‘’miyokart’’ bulunur ve bu kalbin kas tabakasıdır. En iç kısımda ise ‘’endokart’’ yer alır. Tek katlı epitel hücrelerden oluşmaktadır.

İleti Sistemi

İletim durumu kalbin kanları bir pompa gibi vücuda vermesi ile birlikte elektirik akımları sayesinde kasılması ile oluşmaktadır. Kalbin yönetim sisteminde özel hücreler ve lifler bulunmaktadır. İleti sistemi ise, sino atrial düğüm başta olmak üzere, atrioven triküler demeti ile birlikte, atrioven triküler düğüm ve son olarak purkinje lifleri olarak dört ana kısımdan meydana gelmektedir.