Epilepsi Nedir? Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Epilepsi, beyindeki elektrik sinyallerinin iletilmesindeki bir kusurdur. Yaygın kanı, epilepsinin her zaman istemsiz hareket ve bilinç kaybına neden olduğu yönündedir, ancak gerçekte epilepsi çok çeşitli bir şekilde ortaya çıkar.

Yayınlanma:
Epilepsi Nedir? Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Epileptik bir nöbetin bilinen belirtilerinin ortaya çıktığı durumlar genellikle örtüktür ve garip hisler, aşırı duyarlılık ve anormal davranışlara neden olur. Epilepsi hastalarının bir kısmı nöbet başladığında bir süre uzağa bakarken, diğerlerinde şiddetli kasılmalar görülür.

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yüz kişiden biri, ömür boyu açıklanamayan bir nöbet geçirmektedir. Ancak tek seferlik bir epileptik nöbet, epilepsinin bir göstergesi değildir. Örneğin ateşi yüksek olan birçok insan, bir defaya mahsus nöbet geçirebilir. Ancak durum tekrarlarsa ve biri iki epileptik nöbet geçirirse, başka bir üçüncü nöbet geçirme olasılığı çok ciddi bir şekilde artar. Epilepsiyi teşhis etmek için en az iki epileptik nöbet gereklidir.

Epilepsi genellikle çocuklukta veya 65 yaşın üzerindeki yetişkinlerde görülür. Ancak epilepsi her yaşta ortaya çıkabilir. Doğru ve uygun epilepsi tedavisi, hastanın nöbet geçirmesini önleyebilir veya en azından ortaya çıkma sıklığını ve şiddetini azaltabilir.

Epilepsi Semptomları Nelerdir?

Epilepsi, beyin hücrelerinin aktivitesindeki düzensizlikten kaynaklanır ve bu nedenle epileptik nöbetler, vücudun yaptığı ve beyin tarafından koordine edilen herhangi bir işe zarar verebilir. Epileptik bir nöbet, geçici kafa karışıklığına, tam bilinç kaybına, boşluğa bakmaya veya ellerde ve bacaklarda istemsiz titreme hareketlerine neden olabilir.

Epileptik bir nöbetin belirti ve bulguları türüne göre değişir. Çoğu durumda, bir kişi tekrarlayan epileptik nöbetler geçirmişse, her nöbetle aynı belirti ve semptomları geliştirme eğilimindedir, böylece bir epileptik nöbetin belirti ve semptomları bir ataktan diğerine aynı olur. Bununla birlikte, belirti ve semptomları zaman zaman farklılık gösteren farklı nöbet türlerinden muzdarip başka hastalıkları da vardır.

Beyinde düzensiz aktivitenin başladığı tabloya göre, doktorlar genel olarak nöbetleri kısmi veya genel olarak sınıflandırma eğilimindedir. Nöbet, beynin yalnızca bir bölümünde düzensiz faaliyetin bir sonucu olarak ortaya çıkıyorsa, bu kısmi bir nöbet veya fokal nöbettir. Beynin her yerinde düzensiz hareketin olduğu bir nöbet, genel nöbet olarak adlandırılır. Bazı durumlarda nöbet beynin bir bölümünde başlayıp daha sonra beynin tüm bölgelerine yayılabilir.

Kısmi nöbet:

 • Basit kısmi nöbetler: Bu nöbet bilinç kaybına neden olmaz, aksine duygusal bir değişikliğe veya bilinen şeylerin biçiminde, kokusunda, tadında veya seslerinde değişikliğe neden olabilir.
 • Kompleks parsiyel nöbetler: Bu tür epileptik nöbetler, algısal durumda bir değişikliğe, ardından belli bir süre bilinç kaybına neden olur, ayrıca belirli bir amaç olmaksızın uzaya bakmaya ve el ovuşturmak, dilden ses çıkarmak, ellerin hareketleri gibi hareketlere neden olur. Yutma hareketleri ve sesleri yapmak.

Genel Nöbet:

 • Devamsız veya ufak tefek nöbetler: Bu nöbet, boşluğa bakma, örtük vücut hareketleri ve bilinçte geçici bozulma ile karakterizedir.
 • Miyoklonik nöbet: Bu atak, ellerde ve ayaklarda keskin hareketler şeklinde ortaya çıkar.
 • Tonik-klonik nöbet (Grand Mal): Bilinç kaybı, vücut sertliği, titreme ve titreme ile karakterize edilen ve bazen dili ısırma veya ağızdan salgı çıkışı üzerindeki kontrol kaybı ile karakterize en şiddetli nöbet türüdür.

Epilepsinin Nedenleri ve Risk Faktörleri

Bazı epilepsi türleri, beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurma şeklinden sorumlu genlerdeki bir kusurdan kaynaklanabilir, ancak bazı kusurlu genlerin yalnızca nadir görülen epilepsi türlerine neden olduğu bilinmektedir. Bundan daha fazlası, yüzlerce genden oluşan herhangi bir setteki kusurun epilepsinin ortaya çıkması ve gelişmesinde merkezi bir faktör olabileceği görülmektedir.

Bazı epilepsi türleri bir nesilden diğerine bulaşıyor gibi görünse de, epilepsinin ortaya çıkmasına neden olabilecek faktörler arasında genetik faktörler sadece bir faktördür ve bu bazı kişilerin etkilenme eğiliminde olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Bir epileptik nöbet, birçok durumda bir kaza, hastalık veya tıbbi travmanın bir sonucu olarak ortaya çıkabilir, örneğin, beyne zarar veren veya oksijenin beyne ulaşmasını engelleyen bir felç. Nadir durumlarda, epilepsinin nedeni beyindeki bir tümörden kaynaklanıyor olabilir. Her halükarda, epileptik nöbetlerin tümü, teşhis edilebilen ve tanımlanabilen belirli bir faktörden kaynaklanmaz. Bu epilepsi hastalarının yaklaşık yarısı için geçerlidir.

Risk faktörleri arasında:

 • Aile öyküsü
 • Kafa yaralanmaları
 • İnme veya diğer damar hastalıkları
 • Yüksek ateş ve ateş nedeniyle çocukluk çağında menenjit ve konvülsiyon ve titreme gibi bulaşıcı beyin hastalıkları

Epilepsi Komplikasyonları Nelerdir?

Bir kişi epileptik nöbet anında tökezlerse, başına bir darbe alabilir ve epileptik nöbet geçiren kişi küvette yüzerken veya banyo yaparken boğulabilir.

Bilinç kaybına veya kontrol kaybına neden olan bir epileptik nöbet, araç kullanırken veya makine kullanırken meydana gelirse çok tehlikeli olabilir. Epileptik nöbetleri bastırmak için tasarlanmış ilaçlar, araç kullanma yeteneğini azaltabilecek uyuşukluğa neden olabilir. Birçok ABD eyaletinde, epilepsili bir kişinin nöbetleri bastırma becerisine göre sürücü ehliyetine getirilen kısıtlamalar vardır.

Hamile bir kadındaki epileptik nöbetler, epileptik nöbetleri tedavi etmek için onaylanmış bir dizi ilacın fetüste doğum kusurları riskini artırdığını bilerek, hem fetüs hem de anne için tehlike oluşturur. Buna göre, bir kadın epilepsiden muzdaripse ve hamile kalmak istiyorsa, konuyla ilgili hekime danışmalıdır.

Epilepsi hastalarının çoğu sağlıklı bebeklere gebe kalabilir ve doğurabilir, ancak ilaçların terapötik dozunu değiştirmeleri gerekebilir ve hamilelik boyunca yakın ve kalıcı takipten geçmeleri gerekir. Bir hamileliği planlamak için ilgili hekime koordine etmek ve danışmak çok önemlidir.

Hayatı tehdit eden komplikasyonların gelişmesi bu hastalıkta yaygın değildir, ancak riskler mevcuttur. Şiddetli, uzun süreli ve sürekli epileptik nöbetleri olan kişiler, sürekli beyin hasarı ve hatta ölüm riski ile karşı karşıyadır. Epileptik nöbetlerden muzdarip olan kişiler, özellikle sürekli izlenmeyenler, epileptik nöbetten aniden ve bilinmeyen bir nedenle ölebilir.

Bir epileptik nöbetten ani, bilinmeyen ölüm nedeni riski şu durumlarda artar:

 • Epileptik nöbetlerin çok genç yaşta başlaması
 • Beynin birden fazla bölümünü tutan epileptik nöbetler
 • İlaç tedavisi alınmasına rağmen epileptik nöbetlerin devam etmesi

Epilepsi Nasıl Teşhis Edilir?

Tedaviyi yapacak olan hekimin nöbetlerin ayrıntılı bir açıklamasına ihtiyacı vardır. Epilepsi hastalarının çoğu, nöbet sırasında kendilerine ne olduğunu hatırlamadıkları için, doktor nöbet sırasında hastanın eşlik ettiği ve semptomlara ve belirtilere tanık olan başka bir kişiyle konuşmak isteyebilir.

Kliniği ziyaret ettikten sonra, ilgilenen hekim hastanın reflekslerini, kas tonusunu, kas gücünü, duyusal fonksiyonunu, yürüyüş şeklini, dengesini, stabilitesini ve motor koordinasyonunu test etmeyi amaçlayan bazı nörolojik muayeneler ve teşhisler yapabilir.

Uzman hekim, düşünme, yargılama ve hafızayı test etmek için hastaya bazı sorular sorabilir. Enfeksiyonlar, kurşun zehirlenmesi (Plumbism), anemi veya diyabet gibi çeşitli sorunları teşhis etmek için kan testleri önerebilir ve bunların tümü nöbetleri tetikleyebilir. Ayrıca, ilgilenen doktor, beynin işleyişindeki dengesizlikleri veya anormallikleri teşhis etmek için bazı tarama testleri önerebilir.

Elektroensefalogram (EEG) - kafatasına takılı sensörleri kullanarak beyindeki elektriksel aktivitenin mantıklı bir şekilde izlenmesini sağlar. Epilepsi hastaları, o anda nöbet geçirmemiş olsalar da, genellikle beyin dalgalarının normal düzeninde değişiklikler yaşarlar.

Bilgisayarlı tomografi (CT) - Özel X-ışını tekniklerini kullanarak, CT makinesi görüntüleri farklı açılardan birleştirir ve beyin ve kafatasının bir kesitini görüntülemek için bunları bir araya getirir. Bir BT taraması, tümörler, kistler, felç veya karışık kan damarları dahil olmak üzere beyin yapısındaki anormallikleri tespit edebilir. Bu yöntem, doktorun epileptik nöbetlere neden olabilecek olası faktörleri dışlamasına yardımcı olur.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) - beynin ayrıntılı görüntülerini görüntülemek için çok güçlü bir manyetik alana sahip radyo dalgalarını kullanan bir manyetik rezonans görüntüleme cihazıdır. Bir CT taraması gibi, bir MRI da beyin yapısında nöbetlere neden olabilecek anormallikleri tespit edebilir. Dişleri hizalamak için kullanılan dolgular veya dişleri düzeltmek için kullanılan köprüler yanlış bir görüntü verebilir, bu nedenle muayeneye başlamadan önce radyoloğa ağzınızda olduklarını bildirmelisiniz.

Pozitron emisyon tomografisi (PET) - bu inceleme, beyindeki aktif alanları görüntülemek için bir damara radyoaktif madde enjekte edilerek yapılır. Radyoaktif madde, üzüm şekerine (glikoz) bağlanmasıyla tanımlanabilir. Beyin enerji üretmek için glikoz kullandığından, PET görüntüsünde beynin aktif kısımları / bölgeleri daha parlak görünür.

Gama ışını görüntüleme (Tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi - SPECT) - bu test, esas olarak epilepsinin cerrahi tedavisi için uygunluğu incelenen kişilerde, nöbetlerden sorumlu beyin bölgelerinin MRI ve EEG taramalarında açıkça görünmediği durumlarda kullanılır.

Epilepsi Nasıl Tedavi Edilir?

Çoğu insan epilepsiyi, nöbetleri baskılayan tek bir ilaç sayesinde tedavi eder. Tersine, başkalarında nöbetlerin sayısı, şiddeti ve riski ilaç almaktan artabilir.

Epilepsi için ilaç alan erkek çocukların yarısından fazlası, nöbetler olmadan normal bir yaşam sürmek için sonunda ilaçları almayı bırakabilir. Epilepsiden muzdarip çok sayıda yetişkin, son nöbetin üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçmişse, ilaç almayı bırakabilecektir.

Epilepsiyi doğru ilaçla ve doğru dozla tedavi etmek karmaşık bir görev olabilir. Uzman hekim muhtemelen nispeten düşük bir dozda belirli, tek bir ilacı tavsiye edecek, ardından nöbetler kontrol altına alınana kadar dozu kademeli olarak artıracaktır. Ve epilepsili bir hasta iki ilacı tek başına başarılı bir şekilde denerse, tedaviyi uygulayan doktor iki ilacın birlikte kombinasyonunu önerebilir.

Tüm nöbet önleyici ilaçların, hafif yorgunluk, baş dönmesi ve kilo alımını içerebilen yan etkileri vardır. Depresyon, döküntü, koordinasyon kaybı, konuşma sorunları ve aşırı yorgunluk gibi daha şiddetli semptomlar da ortaya çıkabilir.

Epileptik nöbetlerin maksimum kontrolünü sağlamak için ilaçlar aynen doktorun önerdiği şekilde alınmalıdır. Ayrıca, herhangi bir başka ilacı alırken, ilgili hekimle sürekli temas ve konsültasyon sürdürmek de gereklidir. Katılan hekim tarafından reçete edilen ilaçların kendisine danışmadan kesilmesi kesinlikle yasaktır.

Epilepsinin nöbetleri bastırmak için ilaçlarla tedavisinin işe yaramaması veya tatmin edici sonuçlar vermemesi durumunda, doktor cerrahi tedavi, radyasyon tedavisi veya yüksek yağlı diyet gibi başka tedavi yöntemleri önerebilir.

Ameliyatla epilepsi tedavisi:

Tarama testleri, nöbetlerin kaynağının beynin temporal loblarının küçük, spesifik bir bölgesinde yoğunlaştığını gösterdiğinde, epilepsi için cerrahi tedavi genellikle önerilir. Nadir durumlarda, nöbetlerin kaynağı beynin birkaç farklı bölgesine dağılmışsa veya nöbetlerin kaynağı beynin hayati işlevsel parçalar içeren bir bölgesinde ise, epilepsinin cerrahi tedavisi önerilmektedir.

Kaynak: Medikalpark

Yorum Yapmak İçin Tıklayınız0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Ziyaretçilere aittir.
Keşfet