Oyuncak Tabanca ile Gerçek Suç İşlenmiş Sayılır mı?

Oyuncak Tabanca ile Gerçek Suç İşlenmiş Sayılır mı?

Oyuncak tabanca yapısı itibariyle elbette belirli suçlara konu olamaz örneğin ruhsatsız silah taşıma suçlarına ya da silahlı yaralama suçuna konu olamaz çünkü gerçekten ateşlenemez en azından mantıken bu sonuca varılabilir.

Oyuncak tabanca yapısı itibariyle elbette belirli suçlara konu olamaz örneğin ruhsatsız silah taşıma suçlarına ya da silahlı yaralama suçuna konu olamaz çünkü gerçekten ateşlenemez en azından mantıken bu sonuca varılabilir. Oyuncak tabanca için bazı suçlara konu olabilir düşüncesiyle ruhsat benzeri zorunluluklar da getirilemez ya da bu tür oyuncak satışları engellenemez. Ancak oyuncak tabanca niyete bağlı gerçekleşen suçlarda sonuç doğurur mu? Ya da ne gibi sonuçlar doğurabilir? Hangi suça konu olabilir? Yargıtay bu konuda ne diyor? Gelin hep birlikte bakalım.

Silahlı Tehdit Suçu Oluşturabilir!

Yargıtay Ceza Genel Dairesinin 2015/21485 Esas sayılı dosyasından verilen 2019/18077 Nolu karar gereğince suçta kullanılan –örneğin tehdit veya şantaj- oyuncak tabanca görünüşü gerçek tabancaya çok benzediğinden ve uzaktan bakıldığında gerçek silahtan ayırt edilemeyeceğinden oyuncak tabanca kullanıcısının Türk Ceza Kanununda yer alan Silahlı Tehdit Suçundan cezalandırılması gerekir.

Daha somut bir örnek vermek gerekirse kuyumcuya gidip elinizde oyuncak tabanca bile olsa tabancayı doğrultup kasayı boşalt yoksa ateş ederim derseniz, kuyumcu o anki panikle ya da gerçeğine çok benzemesi sebebiyle tabancanın oyuncak olduğunu anlamayacağından, elinizdeki gerçek değil de oyuncak tabanca bile olsa Silahlı Tehdit Suçunu işlemiş sayılıyorsunuz. Türk Ceza Kanununda Silahlı Tehdit Suçunun yaptırımları ne ise aynı şekilde değerlendiriliyorsunuz. Bu konuda işlenmiş bir suç söz konusu olduğunda mahkemeden sonra yüksek yargı yoluna devam edip temyiz tercih ettiğinizde Yargıtay tarafından verilmiş emsal karar bu şekildedir.

Oyuncak tabanca gerçek bir silah olmadığı için suça konu olmamasını savunan görüşler olsa da bu görüşlerin hukuki düşünceden veya mantıktan uzak olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda empati yapmamız gerekir netice olarak her insan oyuncak tabanca ile gerçek tabanca ayrımını yapabilmek zorunda değil ya da suç olan olayda panikkemiş veya rehavete kapılmış olabilir dolayısıyla tabancaya odaklanmak zorunda da değil bu yüzden gerçek zannederek korkması ve tehdit talebini yerine getirmesi sonucunda yargı merciinin gerçek ile oyuncak tabanca arasında fark gözetmeden cezalandırma yapması, kötü niyet söz konusu olduğundan son derece mantıklı olacaktır.