Hız Göstergeleri Neden Yanlış Gösterir?

Hız Göstergeleri Neden Yanlış Gösterir?

Kullandığımız karayolları taşıtları genellikle aracın yaptığı hızdan daha yüksek bir hız göstermektedir.

Kullandığımız karayolları taşıtları genellikle aracın yaptığı hızdan daha yüksek bir hız göstermektedir. Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde cep telefonları ve gps cihazları sayesinde bu durum sürücülerin gözlerinden kaçmamaktadır ve bu ikilem sürücülerin aklında bir ikilem oluşturmaktadır. Örneğin aracınızı hız göstergesi 100 km hız gösterirken telefon ya da gps üzerinden hız göstergesi 95 km hız göstermektedir ve bu da azımsanacak bir değer değildir.

Eski araçlarda kullanılan hız göstergeleri daha çok mekanik sistemle çalışmaktaydı ve ayar yapılabiliyordu. Günümüz teknolojisinde ise hız göstergeleri elektronik olarak çalışmaya başladı. Elektronik hız göstergelerinde sapmaların olması da sürücüler tarafından pek de beklenmeyen bir durum. Bu sapmanın nedenlerine birlikte bakalım.

Hız Göstergesi ile Düşük Hıza Teşvik Etmek

Genellikle Avrupa ülkelerinde uygulanan bu sistem ile sürücülerin yapmış oldukları hızdan daha yüksek bir hız yapıyormuş hissine kapılmaları sağlanmaktadır. Otomobil firmalarının isteyerek yaptıkları bir uygulama olamamakla birlikte devlet zoruyla yapılan bir uygulamada diyebiliriz. Ülkeler bazında değişmekle birlikte %2 - %10 arasında değişen yanıltma payları uygulanarak sistem hayata geçirilmektedir.

Farklı Lastik Ebatları Kullanmak

Araçta görmüş olduğumuz hız birimi km/saat şeklinde ölçülmektedir. Hız ölçerler alınan yolu tekerleğin dönüş hızına göre hesaplamaktadır. Dolayısıyla fabrika çıkışından bulunan lastik ebadından farklı bir lastik ebadı kullanmak hızı doğrudan etkilemektedir. Lastik ebadındaki değişiklik sadece hız göstergesini etkilemekle kalmaz aynı zamanda kilometre sayacından da sapmalara neden olacaktır.

Üreticilerin Farklı Lastik Ebatları ile Opsiyonel Satış Yapması

Üreticiler aynı modeldeki araçlarında bazı değişiklikler yaparak farklı paketlerde satışa sunmaktadır. Her ne kadar birbirine yakın lastik ebatları ile satış yapılsa da mutlaka hız göstergesinde sapmalar meydana gelecektir. Çünkü her lastik ebadına göre hız göstergesi ayarı yapılmamaktadır. Bu fark çok bariz olmasa da gps cihazları ya da telefonlar sayesinde aradaki hız farkı gözlemlenebilir.

Lastik Havaları

Araçta bulunan kişi sayısına göre ya da yük durumuna göre lastik havalarının tekrar ayarlanması gerekmektedir. Lastik havalarının bu duruma göre ayarlanması gerek sürüş güvenliği açısından gerekse lastik sağlığı açısından oldukça önemlidir. Otomobil üreticileri bu nedenle araçların bazı bölgelerine hangi ağırlıkta kaç bar hava basılması gerektiği bilgilendiren etiketler yapıştırmaktadır. Hız gösterme durumundan bakarsak hız göstergeleri fabrika çıkışında ideal lastik basıncına göre ayarlanmaktadır. Lastik basıncındaki fazlalık ya da eksiklik lastik çapında küçük de olsa değişime sebep olmaktadır ve bu durum hız göstergesini doğrudan etkilemektedir.

Lastiklerin Aşınma Durumu

Fabrikadan çıkan araçlarda hız göstergeleri yıpranmış lastiklere göre değil de hiç kullanılmamış lastiklere göre yapılmaktadır. Tamamen aşınmış bir lastik ile araca yeni takılmış bir lastik arasında hız göstergesinde %3 - %4 gibi bir sapma meydana gelmektedir. Aşınmış bir lastikle gidilen hız, hız göstergesinden görünene hızdan daha az olabilir.

Hava Sıcaklığındaki Değişimler

Hava sıcaklığındaki değişiklikler lastik basınçlarını da doğrudan etkilemektedir. Düşük hava sıcaklıkları lastik basınçlarında 3 – 4 ps gibi bir azalma meydana getirecektir. Lastik basıncının düşmesi ile lastik tabana daha çok yayılır ve lastik çapında değişiklik meydan gelir. Bu değişiklik de hız göstergesinde sapmalara neden olacaktır.