Araç Sigortası Nedir? Teminatları Nelerdir?

Araç sigortası bir diğer tabirle zorunlu trafik sigortası, karayollarında motorlu araç kullanan herkesin yaptırmak zorundu olduğu bir sigortadır.

Araç sigortası bir diğer tabirle zorunlu trafik sigortası, karayollarında motorlu araç kullanan herkesin yaptırmak zorundu olduğu bir sigortadır. Devlet tarafından zorunlu hale getirilen ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında düzenlenen sigorta, herhangi bir kaza sonucu karşı taraftaki araç sahibinde oluşabilecek maddi ve manevi hasarları karşılamaktadır.

Araç Sigortası Teminatları Nelerdir?

Zorunlu araç sigortası teminatları Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. Fakat ücretlendirme ve ödeme sigortayı yaptırdığınız sigorta şirketine göre şekillenebilmektedir. Teminatlar dört tane alana ayrılmıştır:

 1. Maddi Zararlar Teminatı: Kazada karşı tarafa vermiş olduğunuz hasar sonucu ödenecek olan maddi zararlardır.
 2. Sağlık Giderleri Teminatı: Kazada üçüncü kişinin vücuduna almış olduğu hasarların tedavi başlangıcından eski haline dönene kadar olan süreçteki sağlık giderlerinin karşılanmasıdır.
 3. Sürekli Sakatlık Teminatı: Kazada karşı tarafta oluşabilecek herhangi bir sürekli sakatlık, yatalak kalma gibi durumlarda ileride uğrayabileceği maddi zararların belirlenen esaslar doğrultusunda karşılanmasıdır.
 4. Ölüm Teminatı: Kazada karşı tarafın ölümü sonucunda onun desteğinden yoksun kalan aile ve akrabalarının maddi ve manevi zararlarının karşılanmasıdır.

Araç Sigortasının Faydaları Nelerdir?

 1. Herhangi bir kaza sonucu ortaya çıkan maddi hasarlar belirlenen ana teminatlar doğrultusunda sigorta tarafından karşılanmaktadır.
 2. Herhangi bir kaza sonucu ortaya çıkan beden sakatlıkları ana teminatlar dahilinde sigorta tarafından karşılanır.
 3. Kaza sonucu üçüncü taraf kişilerde oluşabilecek hasarlar sigorta tarafından karşılanmaktadır.
 4. Kaza sonucunda gerçekleşebilecek kişi başı ölümler sigorta tarafından karşılanmaktadır.
 5. Belirlenen ana teminatlar dışında yol yardımları sunar.
 6. Kaza sonrası açılabilecek herhangi bir mahkeme sürecindeki avukat masrafları sigorta tarafından karşılanmaktadır.

Araç Sigortası Yaptırmamanın Cezaları Nelerdir?

Zorunlu araç sigortası yaptırıldığı günden itibaren geçen 1 yıllık süreci kapsar. 1 yıllık süreçten sonra sigorta yaptırmazsanız veya yeniletme işlemi gerçekleşmezse kanunen cezai yaptırımları vardır. Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2020 yılı zorunlu araç sigortası yaptırmama cezası 132 TL’dir. Cezai yaptırıma uğrayan kişinin 15 gün içerisinde gerekli ücreti ödemesi durumunda %25 indirim uygulanarak cezası 99 TL’ye düşmektedir. Tüm bunların dışında araç sigortası hiç yapılmamış veya yenilenmesi gecikmiş bir aracın trafikte seyir halinde yakalanması sonucu;

 • Ehliyet, ruhsat ve sigorta poliçesi kontrolü,
 • Gerekli belgelerin bulunmaması sonucu aracın trafikten men edilmesi,
 • Aracın bağlanması ve park alanına çekilmesi,
 • Gerekli olan sigorta işlemleri tamamlandıktan sonra park ve çekici masraflarının karşılanması gibi yaptırımlar söz konusudur.

Bir diğer taraftan zorunlu araç sigortası olmayan bir kişi herhangi bir kazaya karışırsa kendinde ve aracında oluşan her türlü zarardan ve masraftan kişi sorumlu olacaktır. Eğer kaza sonucu üçüncü bir kişiye zarar gelirse karşı tarafın sigorta şirketi, ödediği hasarın tutarını kazaya yol açan kişiden tazminat yoluyla almayı talep edebilir.

Araç Sigortası ile Kasko Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Zorunlu araç sigortası ve kasko sigortası arasındaki en temel fark; araç sigortasının devlet tarafından zorunlu tutulurken, kasko sigortasının isteğe bağlı olmasıdır. Zorunlu araç sigortası oluşabilecek bir kaza sonucu karşı tarafın uğradığı hasarları karşılar. Kasko sigortası ise kaza sonucu hem araç sahibinin hem de üçüncü taraf kişinin hasarlarını karşılamaktadır. Bir diğer yandan kaskosu olmayan aracın trafiğe çıkmaması gibi bir durum söz konusu olmazken, araç sigortası olmayan araçların trafikte seyir halinde olmaları yasaktır.

Araç Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz?

 1. Zorunlu araç sigortası yalnızca trafikte seyir halindeyken meydana gelen hasarları karşılamaktadır. Park halinde duran aracınızın uğrayabileceği herhangi bir hasarı karşılamamaktadır.
 2. Aracın çalınma veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu ortaya çıkan hasarları karşılamaz.
 3. Kazaya sebebiyet olacak davranışta bulunan kişilerin kaza sonucunda uğradıkları hasarları ve tazminat taleplerini karşılamaz.
 4. Araç sahibinin aracını bakım için servis istasyonlarına göndermesi ve bakım veya nakil sırasında araçta oluşan herhangi bir zarar karşılanmamaktadır.
 5. Savaş, terör, grev gibi olaylarda araç sahibinden bağımsız oluşan herhangi bir zararı karşılamamaktadır.