Organ Bağışı Caiz midir? İslam’daki Yeri Nedir?

Organ Bağışı Caiz midir? İslam’daki Yeri Nedir?

Organ bağışı çoğu kişinin aklını kurcalayan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kişinin kendi içinde vereceği karara göre şekillenecek bu konu hakkında çeşitli görüşlerden fayda sağlamak sağlıklı olacaktır.

Organ bağışı çoğu kişinin aklını kurcalayan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kişinin kendi içinde vereceği karara göre şekillenecek bu konu hakkında çeşitli görüşlerden fayda sağlamak sağlıklı olacaktır.

Günümüzde organ nakli konusunda sorulan sorulardan bir tanesi de bu işlemin caiz olup olmadığıdır. Ayrıca bu konu dini açıdan İslam’da açıkça belirtilmediği için akılların karışması daha fazla olmaktadır.

Şimdi birlikte bu konu hakkında detaylı bilgilere konu başlıkları ile ele alarak inceleyelim.

Organ Bağışı Caiz mi Fetva Meclisi

Organ bağışı caiz mi denildiğinde fetva meclisi topluluğunun belli şartlara göre bu işlemin caiz olduğunu bildirmektedir. Özellikle dini açıdan düşünüldüğünde organın bağışı ya da nakli konusunda kesinlikle dini hükümleri değerlendirilmesi gerekir. Kişinin can güvenliği ile ilgili görüşleri benimsemekte fayda var.

Fetva meclisine göre hangi şartlarda organ bağışının caiz olması geçerlidir inceleyelim:

  • Ölülerden organ naklinin caiz olması için varislerin onayı ile bu mümkündür.
  • Hayatta olan bir insandan organı verecek kişinin organı verdiği takdirde hayati bir sıkıntı yaratmaması koşulu ile bu işlem yapılabilir.
  • Bir başka caiz olma durumu da alınan organın kişinin hayati niteliğinin bulunmaması ve kendini yenileyebilen bir özelliği olan organlarla mümkündür.
  • Ticari bir beklenti olmadan yapılan organ bağışı caiz olur. Fakat ticari bir güdü ile yapılırsa caiz olmaz. İnsan böbreğini ticaret yapmak için değil kardeşine karşı hibe eden durumunda olmalıdır.
  • Organı veren kişi organını verdikten sonra eksik yaşayacak şekilde zarar görmemelidir.

Yukarıdaki durumlar sağlandığında bu işlem kesinlikle caiz olur. Fakat tersi durumlarda hem dinen hem de insanlık açısından uygun durumlar ortaya çıkmaz.

Hanefi Mezhebine Göre Organ Bağışı Caiz mi?

Günümüzde İslam dini mezhepsel ayrımlara göre farklı şekilde yaşanmaya başlanmıştır. Can alıcı farklılıklar olmasa da farklılıklar bulunmaktadır. Organ bağışı nedir dediğimizde öncelikle mezhepsel ayrımları göz önünde tutmanın önemi büyüktür.

Hanefi mezhebine göre bazı hadislere sığınarak organ bağışının caiz olup olmadığı görüşüne varılabilir. Örnek olarak ‘’Ölü bir kimsenin kemiğini kırmak, diri iken kemiğini kırmak gibidir’’ hadisi aslında her şeyi apaçık ortaya koymaktadır.

Hanefi mezhebine göre organ bağışı caiz olmayıp zorunlu bazı durumlar hariç kesinlikle uygun görülmemektedir.

Organ Bağışlamak Günah mı?

Organ bağışı nasıl yapılır önce bu soruya cevap bulduğumuzda kesinlikle bazı hadisler doğrultusunda cevaba ulaşmış oluruz. Organ nakli yapılırken kişinin vücut bütünlüğü bozulması durumunu düşünerek aslında akıllarda bulunan soru işaretlerini bu görüşe göre çözmek mümkündür.

Organ bağışlamak Kur’an da açıkça belirtilmese de hadisler yoluyla sakıncalı bir durum olduğu ortaya koyulmuştur. Organ nakli çok gerekmedikçe yapılmaması yani hayati bir durum yoksa kesinlikle uzak durulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Organ bağışı caiz değildir. Dinen bu konuda fıkıh alimleri kesinlikle caiz olmadığını belirtmekle birlikte bazı din alimleri bu konuda farklı görüşler bildirmiştir.