İki Bakanlık Dev Desteği Açıkladı! İhtiyacı Olan Kimse Kalmayacak

İki Bakanlık Dev Desteği Açıkladı! İhtiyacı Olan Kimse Kalmayacak

Hükümet 2023 yılında 1,3 milyar dolar fazla cari vermeyi hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda cari açığı dengelemek amacıyla tam anlamıyla bir seferberlik başlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında tüm bakanlık kurumlar koordineli çalışacak.

 

Hükümet 2023 yılında 1,3 milyar dolar fazla cari vermeyi hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda cari açığı dengelemek amacıyla tam anlamıyla bir seferberlik başlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında tüm bakanlık kurumlar koordineli çalışacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan “Yapısal cari açığı azaltmayı hedeflediklerini ve bu tür politikaları hız verdiklerini” açıkladı.

screenshot-41.jpg

Açıklamalarına sanayide dışa bağımlılığın özellikle ara mal ithalatının aşağıya çekilmesi gerektiği ile devam eden Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Altın konusunda da ek tedbir aldıklarını sözlerine ekledi.” Katma değeri yüksek ürünleri daha fazla üretiminin önemine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kayıt dışılığın azaltılması yönünde çalışmalar yaptıklarını da belirtti.

Kredi Desteği Temmuz’da Başlıyor!

screenshot-42.jpg

Cari açıkla yapılan mücadeleyi 4 temel eksene oturttuklarını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan bu temel ekseni şu şekilde açıkladı.  4 temel eksen yapısal cari açığın azaltılması, ihracatın artması ve uluslararası ölçütlerde kıymetli maden piyasası oluşturulması, sanayide dönüşüm çalışmalarının tamamlanması temelinde olduğunu söyledi. Bu kapsamda ilgili kurumlar arasında görev ve koordinasyon sağlandı.

Kredi Garanti Fonu,  teminat vererek beş ve altıncı bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önleyen yatırımlar için uzun vadeli kredi desteği verilmesi planlanıyor. Uzun vadeli kredi desteğinde teminatı Kredi Garanti Fonu verecek. Kredi desteği Temmuz ayında başlayacak. Kredi desteği Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile sağlanacak.

Ürün Destek Programı Devreye Girecek

 Hükümetin cari açıkla yapılan mücadele kapsamında ürün destek programı devreye girecek. Ürün destek programı devreye girmeden önce cari açığı tetikleyen spesifik ürünlerin listesi hazırlanacak. Ürün listesi Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak. Sanayi ve teknoloji Bakanlığı ile birlikte listede  bulunan spesifik ürünlere yönelik destek programı 31 Aralık tarihine kadar uygulamaya girecek.

Öte yandan enerji verimliliği destekleri genişleyecek. Sanayi tesisler için verilen enerji verimliliği desteklerinin kapsadığı alanlara yenisi eklenecek. Konut ve işyerlerinin dahil edilmesi de planlar arasında.. Bunun yanı sıra Türk Eximbank ve Kredi Garanti Fonunun yeniden yapılandırılması da planlanıyor diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Elvan açıklamasını bitirdi.