Medya İlişkileri Yönetimi Nedir?

Medya İlişkileri Yönetimi Nedir?

Bireylerin veya kurumların haber değeri taşıyan ürün, hizmet, yenilik ve başarılarına yönelik bilgi ve duyuruların yazılı, görsel, işitsel konvansiyonel ve dijital kitle iletişim araçları aracılığıyla periyodik olarak hedef kitlelere ulaştırılmasına..

Bireylerin veya kurumların haber değeri taşıyan ürün, hizmet, yenilik ve başarılarına yönelik bilgi ve duyuruların yazılı, görsel, işitsel konvansiyonel ve dijital kitle iletişim araçları aracılığıyla periyodik olarak hedef kitlelere ulaştırılmasına medya ilişkileri yönetimi denir.

Medya ilişkileri Kurumlara Ne Sağlar?

Sürdürülebilir medya ilişkileri yönetimi bireyler ve kurumların bilinirliğini ve güvenirliğini artırmasını sağlar.

Medya İlişkilerinde Nelere Dikkat Edilmeli?

İş hedefleri doğrultusunda iletişim stratejisi belirlenir, stratejiye bağlı olarak uygulanabilir iletişim hedefleri yönünde haber çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Dikkat edilmesi gereken durum; Herhangi bir mecrada geniş yer almak değil, mesajın ilgili mecralarda yer almasıdır. Öyle ki küçük bir haber çok önemli geri bildirimler sağlarken, bazen sayfalarca yer almak kurum ya da bireylere hiçbir geri dönüş getirmeyebilir. Bu nedenle önemli olan haberin niceliği değil niteliğidir. Haberin orijinalliği de büyük önem taşır. Yeni bir yaklaşım getiren, hedef kitlenin “fayda” algıladığı haberler her zaman kitle iletişim araçlarında yerini bulur.

Nasıl Yapılır?  

İletişim stratejisi oluştururken öncelikle mesajlar belirlenmeli, kurum sözcüsüne ve mecralara karar verilmelidir.

5n1k kurallarına uygun basın bültenleri hazırlanmaları

Özel röportajlar organize edilmesi     

Medya mensupları ile basın toplantılarının düzenlenmesi

Kurum sözcülerinin toplumsal konularla ilgili görüşlerinin medyaya iletilmesi.

Raporlama; çalışma dönemi sonunda gelinen nokta ve verilerle ilgili raporun hazırlanması.

Haber Nedir?

Yazılı, işitsel ve görsel mecraların her alanda değer taşıyan önemli bilgi ve olaylara yönelik bilgileri derleyip süzgeçten geçirerek kamuoyuna ulaştırmasına haber adı verilir. Tüm bu haberlerin ortak noktası ekonomik, politik, sosyal, kültürel fiziksel ya da başka ilişkileri etkiler ya da bazı değişimlere sebep olur; bir başka deyişle, mevcut statukoyu etkiler. Değişim, gelişim ve farklılık haber için esastır.

Haber Çeşitleri Nelerdir?

Haberle üçe ayrılır. 

  • Gündem oluşturan haber
  • Özel haber
  • Yorumlu (editoryal) haber

Gündem Oluşturan Haber; Gündem oluşturan haberde olay, tüm içeriğiyle ve yönleriyle çok kısa zaman içinde yayınlanır. Örneğin; ürün yelpazenize farklılık getirildiğini duyuran haber, medya tarafından gündem oluşturan bir haber olarak, haber niteliği taşıyan içerikli bir haber şeklinde değerlendirilir.  

Özel Haber; Özel haber, bir konunun, bir hikayenin atında yatan gerçekleri, sebepleri ve “niçin” sorularını cevap veren haber çeşididir. Bir şekilde haberin ardındaki hikayenin aktarımıdır. Özel haberler, bir televizyon belgeseli ya da günlük gazetede yayınlanan bir dizi yazısında olduğu gibi belli bir konu ya da eğilim etrafındaki gerçekleri ve açıklamayı da içerebilir.

Yorumlu (EDİTORYAL) Haber; Yorumlu haber, bir basın kuruluşunun editör (yazı işleri) ekibi tarafından hazırlanan haberdir. Bununla beraber, alanında tanınmış, ünlü uzmanlar, yazılı basında kendilerine ayrılan alan içinde, konuyla ilgili görüşlerini ve değerlendirmelerini okuyucularına iletebilirler.