Almanca W Soruları, Cevapları ve Okunuşları

Almanca W Soruları, Cevapları ve Okunuşları

Almanca W-Fragen yani W soruları, cevapları ve okunuşları haberimizde yer almaktadır. İyi dersler dileriz.

Almanca W-Fragen yani W soruları, cevapları ve okunuşları haberimizde yer almaktadır. İyi dersler dileriz.

 • WAS

Okunuşu: Vas

Anlamı: Ne

Örnek Soru: Was is das?

Okunuşu: Vas is das?

Anlamı: Bu nedir?

Cevap: Das ist ein Buch.

Okunuşu: Das is ayn buh.

Anlamı: Bu bir kitap.

 • WO

Okunuşu: Vo

Anlamı: Nerede

Örnek Soru: Wo wohnst du?

Okunuşu: Vo vons du?

Anlamı: Nerede oturuyorsun?

Cevap: İch wohne in İstanbul.

Okunuşu: İş vone in İstanbul.

Anlamı: İstanbul’da oturuyorum.

 • WOHER

Okunuşu: Voher

Anlamı: Nereden

Örnek Soru: Woher kommen Sie?

Okunuşu: Voher komın zi?

Anlamı: Nereden geliyorsunuz? (Kibar versiyon)

Cevap: İch komme aus der Turkei.

Okunuşu: İş kome aus değ Tüğkay.

Anlamı: Türkiye’den geliyorum.

 • WOHİN

Okunuşu: Vohin

Anlamı: Nereye

Örnek Soru: Wohin gehst du?

Okunuşu: Vohin geys du?

Anlamı: Nereye gidiyorsun?

Cevap: Ich gehe zur Schule.

Okunuşu: İş gehe tzuğ Şüüle.

Anlamı: Okula gidiyorum.

 • WELCHE

Okunuşu: Velçe

Anlamı: Hangi

Örnek Soru: Welche Sprache sprechen sie?

Okunuşu: Velçe şıprahe şıprehın zi?

Anlamı: Hangi dilleri konuşuyorsunuz? (Çoğul versiyon)

Cevap: Wir sprechen Turkisch und Deutsch.

Okunuşu: Via şiprehın Töğkiş und Doyş.

Anlamı: Türkçe ve Almanca konuşuyorum.

 • WANN

Okunuşu: Van

Anlamı: Ne zaman

Örnek Soru: Wann kommt er?

Okunuşu: Van komt eğ?

Anlamı: O ne zaman geldi?

Cevap: Er kommt um 19 Uhr.

Okunuşu: Eğ komt um noyntzeyn ua.

Anlamı: Saat 19’da geldi.

 • WİE

Okunuşu: Vi

Anlamı: Nasıl

Örnek Soru: Wie heisst du?

Okunuşu: Vi hays du?

Anlamı: Adın ne?

Cevap: İch heisse Melanie.

Okunuşu: İş hayze Melani.

Anlamı: Benim adım Melanie.

 • WİE VİEL

Okunuşu: Vi fiil

Anlamı: Kaç/Kaç tane

Örnek Soru: Wie viel Uhr ist es?

Okunuşu: Vi fiil ua is es?

Anlamı: Saat kaç?

Cevap: Es ist 6 Uhr.

Okunuşu: Es is zecks ua.

Anlamı: Saat 6.

 • WİE LANGE

Okunuşu: Vi lange

Anlamı: Ne kadardır

Örnek Soru: Wie lange schlafe er?

Okunuşu: Vi  lange şılafe eğ?

Anlamı: Ne kadardır uyuyor?

Cevap: Er hat 3 Stunden geschlafen.

Okunuşu: Eğ hat dığay ştundın geşılafın.

Anlamı: O 3 saattir uyuyor.

 • WARUM

Okunuşu: Varum

Anlamı: Neden

Örnek Soru: Warum rauchst du?

Okunuşu: Varum raus du?

Anlamı: Neden sigara içiyorsun?

Cevap: Weil ich mich gut fühle.

Okunuşu: Vayl iş mih gut füülle.

Anlamı: Çünkü kendimi iyi hissediyorum.

 • WİESO

Okunuşu: Viizo

Anlamı: Neden

Örnek Soru: Wieso warten sie?

Okunuşu: Viizo wağtın zi?

Anlamı: Neden bekliyorsunuz? (Çoğul versiyon)

Cevap: Wir warten auf meinen Freund.

Okunuşu: Via vartın auf maynın fığoynd.

Anlamı: Arkadaşımı bekliyoruz.

 • WER

Okunuşu: Veya

Anlamı: Kim

Örnek Soru: Wer sind Sie?

Okunuşu: Veya zind si?

Anlamı: Siz kimsiniz? (Kibar versiyon)

Cevap: İch bin Leo.

Okunuşu: İş bin Leo.

Anlamı: Ben Leo.

 • WEN

Okunuşu: Ven

Anlamı: Kimi

Örnek Soru: Wen suchen du?

Okunuşu: Ven zuğhen du?

Anlamı: Kimi arıyorsun?

Cevap: İch suche Ahmet.

Okunuşu: İş zuğhe Ahmet.

Anlamı: Ahmet’i arıyorum.

 • WEM

Okunuşu: Vem

Anlamı: Kime

Örnek Soru: Wem gehst du?

Okunuşu: Vem geys du?

Anlamı: Kime gidiyorsun?

Cevap: İch gehe zur Aleyna.

Okunuşu: İş gehe tzuğ Aleyna.

Anlamı: Aleyna’ya gidiyorum.

 • WESSEN

Okunuşu: Vessın

Anlamı: Kimin

Örnek Soru: Wessen Buch ist das?

Okunuşu: Vessın buh ist das?

Anlamı: Bu kitap kimin?

Cevap: Das ist mein Buch.

Okunuşu: Das is mayn buh.

Anlamı: Bu kitap benim.