Böbrek Kanseri Ameliyatı Sonrası Hastalar Nasıl Takip Edilir?

Böbrek Kanseri Ameliyatı Sonrası Hastalar Nasıl Takip Edilir?

Böbrek kanseri ameliyatı sonrası hastalar nasıl takip edilir? Böbreğinizden ameliyat oldunuz ve çıkarılan parçanın incelenmesi sonucu sizin böbrek kanseri olduğunuz kesinleşti.

Böbrek kanseri ameliyatı sonrası hastalar nasıl takip edilir? Böbreğinizden ameliyat oldunuz ve çıkarılan parçanın incelenmesi sonucu sizin böbrek kanseri olduğunuz kesinleşti. Bu aşamadan sonra sizin tedavinizi şekillendirecek en önemli şey, vücudunuzdaki başka yerlere böbrek kanserinin atlayıp atlamadığının (metastaz) araştırılmasıdır. Düzenli yapılan takipler sonucu erken yakalanan metastaz odakları tedavi edilebilir.

Böbrek Kanseri Ameliyatı Sonrası

Böbreğin tamamen çıkarıldığı (radikal nefrektomi) hastalarla böbreğin tamamen çıkarılmadığı, sadece tümörlü böbrek dokusunun çıkarıldığı (parsiyel nefrektomi) hastalar birbirinden farklı şekilde takip edilirler. Takip aralarının belirlenmesinde ameliyat sonrası patoloji sonucu önemlidir. Takip süresi ve şekli her hasta için kişiye özel belirlenir.

Ameliyat olan kişiler; ameliyattan 3 hafta sonra yara yerleri ve ameliyat sonrası vücut fonksiyonları açısından değerlendirilirler. Takiplerde şeker ve yüksek tansiyon hastası olan böbrek kanserliler böbrek yetmezliği açısından; böbrek taşı hastalığı olan hastalar ise böbrek taşı tekrarı açısından yakından takip edilmelidir.

Patoloji sonucu iyi huylu tümör olarak gelen hastalar böbrek fonksiyonları açısından yıllık takibe alınırlar. Yılda bir fizik muayene, böbrek fonksiyon testleri, idrar tahlili ve böbrek ultrasonu ile kontrol edilirler.

Patoloji sonucu “kanser” olarak gelen hastalar böbrek fonksiyonları, nüks hastalık (ameliyat edilen böbrek ya da karşı böbrekte kanserin tekrarlaması) veya metastaz (vücudun başka yerine kanser sıçraması) açısından takip edilirler.

Böbrek Kanseri

Böbrek kanseri hastalarında metastaz riski, tanı konulduktan sonraki ilk 2 yılda en yüksektir. Kanser hastaları; böbrek kanserinin metastaz yapma riskine göre düşük, orta ve yüksek risk grubuna ayrılırlar. Bu risk düzeyi patoloji sonucu, genel vücut iyiliği ve kan tahlil sonuçlarına göre belirlenir.

Düşük risk grubundaki hastalarda böbrek kanserinin vücudun başka noktalarına sıçrama yapma ihtimali düşüktür. Bu hastalar akciğer grafisi, böbrek fonksiyon testleri (üre, kreatinin), idrar tahlili ve böbrek ultrasonu ile 5 yıl boyunca takip edilirler. Bu hastalara takip süresince 2 yılda bir tomografi ya da MR (manyetik rezonanslı görüntüleme) çekilmesi önerilmektedir. Bu risk grubundaki hastalara 5 yıldan fazla takip önerilmemektedir.

Orta ve yüksek risk grubundaki hastalar ömür boyu takip edilmelidir. Hastalar; ilk 5 yıl, yılda bir kez akciğer grafisi, böbrek fonksiyon testleri (üre, kreatinin), idrar tahlili ve tomografi ya da MR ile takip edilir. 5 yıldan sonra bu hastalar aynı testlerle 2 yılda bir takip edilirler.

Böbrek kanserli hastaların takibinde hastalara rutin olarak PET taraması yapılması önerilmemektedir. Kemik ağrıları olan veya kan tahlillerinde kemik metastazından şüphelenilen hastalara kemik sintigrafisi yapılır.

Takipler esnasında nüks ya da metastaz saptanan hastalar tekrar operasyon veya ek tedaviler açısından değerlendirilmelidir. Anlatılan bu takip önerileri; ameliyatla böbrek kanseri saptanan ve vücudunun herhangi bir yerinde metastaz olmayan hastalar içindir. Bu takip şeması sonucunda metastaz saptanan hastalar daha farklı bir protokol ile takip edilirler.

İlgili Haberler