Sıradaki Haber

Beşiktaş'ta sessizlik politikası

Hafta içinde Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalara çok sinirlenen yönetim takımın havasını bozmamak için cevap vermeyecek.

Beşiktaş'ta sessizlik politikası

Hafta içinde Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalara çok sinirlenen yönetim takımın havasını bozmamak için cevap vermeyecek.

Spor
26 Ekim 2014 Pazar 14:30
966 Okunma
Beşiktaş'ta sessizlik politikası

Ligde ve Avrupa'da liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta yönetim gidişatın bozulmaması için sessizlik politikası izleyecek. 

Rakiplerle tartışmalara girilmeyecek. Son olarak stat için konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a cevap verilmemesinin altında bu anlayış yatıyor.

Lig­de ve Av­ru­pa'da li­der­lik kol­tu­ğun­da otu­ran Be­şik­taş'ta ta­kım­da­ki olum­lu ha­va­nın ve kon­san­tras­yo­nun bo­zul­ma­sın­dan en­di­şe eden yö­ne­tim, ra­kip ta­kım­lar­la po­le­mi­ğe gir­me­me ka­ra­rı al­dı. Yük­se­len gra­fi­ğin bo­zul­ma­ma­sı adı­na ön­le­ri­ne çı­ka­bi­le­cek her tür­lü en­ge­li ber­ta­raf et­me ni­ye­tin­de olan Si­yah-Be­yaz­lı­lar'ın ses­siz­lik po­li­ti­ka­sı iz­le­me ka­ra­rı al­dı­ğı kay­de­dil­di. Yö­ne­tim, sa­ha dı­şın­da ya­şa­na­cak tar­tış­ma­lar­la ta­kı­mın ka­fa­sı­nın da­ğıl­ma­sı­nı is­te­mi­yor. Baş­kan Fik­ret Or­man'ın da yö­ne­tim­le yap­tı­ğı top­lan­tı­da, "Bi­zi tar­tış­ma­la­rın içi­ne çek­mek is­te­ye­bi­lir­ler. Bu­na izin ver­me­ye­lim. Po­le­mik­ler­den uzak du­ra­lım" de­di­ği öğ­re­nil­di.

CAMİA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu­nun en so­mut gös­ter­ge­si ise son ola­rak Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım'ın stat ko­nu­sun­da yap­tı­ğı açık­la­ma­ya kar­şı gös­te­ril­me­yen tep­ki ol­du. Yıl­dı­rım, "Be­şik­taş Baş­ka­nı Fik­ret Bey ve ikin­ci baş­kan­la­rı ba­na gel­di, sta­dı kul­lan­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. 'Ga­la­ta­sa­ray ka­bul edi­yor mu?' di­ye sor­duk. Son­ra biz de ka­bul ede­me­ye­ce­ği­mi­zi söy­le­dik. Eğer stat ya­pı­yor­sa­nız bu­nun için ha­zır­lı­ğı­nı­zı ön­ce­den yap­ma­lı­sı­nız" açık­la­ma­sı ca­mi­ada tep­ki­ye ne­den ol­du. Yö­ne­tim ise bu­na ce­vap ver­me­di.

'İKİNCİ BAŞKAN' KIZDIRDI

Aziz Yıl­dı­rım'ın, Ah­met Nur Çe­bi'yi çok iyi ta­nı­yor ol­ma­sı­na kar­şı­lık 'ikin­ci baş­kan­la­rı' ifa­de­si­ni kul­lan­ma­sı özel­lik­le tep­ki çek­ti. Si­yah-Be­yaz­lı­lar, da­ha ön­ce Trab­zons­por cep­he­sin­den ge­len, "Bu se­zon Sü­ley­man Se­ba se­zo­nu di­ye Be­şik­taş'ı şam­pi­yon ya­pa­cak­lar" şek­lin­de­ki açık­la­ma­lar için de ay­nı po­li­ti­ka­yı iz­le­me ka­ra­rı al­dı. Oluş­tu­rul­mak is­te­nen tar­tış­ma­lar, ta­kı­mın iyi gi­di­şa­tı­nı dur­dur­ma­ya ve kon­san­tras­yo­nu boz­ma­ya yö­ne­lik ça­ba­lar ola­rak ni­te­le­ni­yor. 

internetspor

Son Güncelleme: 26.10.2014 14:43
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.