DİYARBAKIR'DA POLİSE HAİN SALDIRI!

DİYARBAKIR'DA POLİSE HAİN SALDIRI!